• Deutsch

  • N2N

    ungartor3.jpguw1.jpguw2.jpguw3.jpguw4.jpguw5.jpg

    Hainburg Ungartor | Komunikačný projekt
    Ushi Reiter (A)

    Projekt využíva možnosť premeny stanice Ungartor na skúšobný kameň otvorenosti a susedskej priateľskosti. Pri prekonávaní vlastných hraníc a zistení, že so susedným Slovenskom nemá skoro žiadne prepojenie, využíva umelkyňa projekt na získanie kontaktov s obyvateľmi Bratislavy. V procese komunikácie novo získané kontaktné osoby prehovorí, aby odovzdali jednu zo svojich izbových rastlín do čakárne na stanicu. Projekt premiestňuje osobnú výmenu umelkyne so susedmi z Bratislavy do verejného priestoru a odovzdáva počas trvania projektu dozor nad rastlinami do rúk obyvateľov Hainburgu.