• Deutsch

 • Strecke

  _Hainburg-Personenbahnhof_1.jpgschienen.jpgCIMG0820.jpgehem Trasse Wolfsthal bis Industriezone.jpgWeg Kittsee bis Autobahn_4.jpgWeg Kittsee bis ptrzalka_1.jpgnacht.jpgaltebr.jpg

  Stanice Hainburg, Hainburg Ungartor a Wolfsthal sú podobne ako pred sto rokmi stále prepojené železnicou.

  Od stanice Wolfsthal vedie pôvodná trasa koľajníc cez les, ďalej cez priemyselnú zónu a zarastenou časťou polí, paralelne k ceste na Bratislavu B9, k bývalej stanici Berg, kúskom zanedbaných kríkov pri štátnej hranici.

  Po hraničnom prechode nasledujeme pôvodnú trasu cez ornú pôdu, až kým narazíme na diaľnicu E65, ktorá križuje krajinu. Tu musíme stopy pôvodnej železnice opustiť a pridať sa k nim až na druhej strane diaľnice.

  Pozdĺž zarastených koľají míňame výhybky, odstavené nákladné vagóny, múr cintorína a kovový kontajner, až prídeme k bývalej hale pre vagóny a stanici Kopčany (Köpcsény / Kittsee).

  Nasleduje posledný úsek popri viditeľných svedkoch bratislavskej železnice, popri priemyselných budovách až ku koľajam v súčasnosti používanej trasy Viedeň - Petržalka.

  Stanice Petržalka (Ligetfalu Gyartelep / Engerau), Aucafé (Liget) a námestie Ľudovíta S túra (Poszony Koronázási dompter / Preßburg Krönungshügel) sú prepojené mestskou hromadnou dopravou v Bratislave.

  Vlakom, autobusom, bicyklom, na traktore, peši a či v hlavách sa vydáme po stopách umeleckých zásahov na cestu k možnej budúcnosti tohto spojenia.