• Deutsch

  • Kým čas plynie, identita sa vytvára

    inst1w.jpgkrinstw.jpginst2w.jpginst3w.jpgDSCF1080w.jpg

    Poszony Koronázási dompter | Preßburg Krönungshügel | Nam. L’udovita Štúra | svetelná inštalácia
    Fedor Blaščák (SK)

    Dve zrkadlá na protiľahlých brehoch Dunaja tvoria imaginárny prechod cez rieku, neviditeľný most. V určitý moment v neskoré popoludnie, keď slnko dosiahne určitú pozíciu, vytvára svetlo medzi dvoma zrkadlami neviditeľnú líniu. Slnečné svetlo sa dotkne najprv jedného a potom smeruje k druhému zrkadlu, od ktorého sa odráža na vodnú hladinu. Svetlo predstavuje paradigmu rozdeleného vedomia a rozdelenej informácie. Okoloidúci môžu zažiť odrazy na vodnej ploche Dunaja iba dočasne, v určitý čas dňa.