• Deutsch

 • umelkyne a umelci

  Fedor Blascak Fedor Blaščák Študoval antickú filozofiu, filozofiu 19. a 20. storočia a súčasné umenie. V súčasnosti pracuje na dizertačnej práci v Centre teoretických štúdií v Prahe. V roku 2006 sa v Bratislave podieľal na dvoch umeleckých projektoch vo verejnom priestore RAMENO a 12 Farieb reality (spolu so Stanom Filkom). Publikoval napríklad interview so Stanom Filkom v katalógu „Living art on the edge of Europe“, Kroller-Muller Museum (Holandsko 2006), Filozofia 1/2005 taktiež publikáciu Engerau/Petržalka (2005).
   
  Cordula Boesze Cordula Bösze Pracuje na zvukovom výskume vnútorného priestoru priečnej flauty a rada prepája rôzne časti umenia, ako napríklad staré filmy a novú hudbu. V rokoch 1976 - 1985 študovala koncertnú hru na priečnej flaute na viedenskej Musikhochschule. V roku 1995 založila “bösze salónny orchester”, ktorý uvádzal súčasnú salónnu hudbu. Od roku 1997 sa zaoberá improvizovanou hudbou, najmä v spolupráci s nasledujúcimi.
   
  Dusan Barok Dušan Barok Študoval informačné technológie v Bratislave a mediálnu komunikáciu v Trnave. Je spoluzakladateľom media labu BURUNDI v Bratislave a ScArt (Society for Convergence of Science and Art) v Prahe. Vyvinul online komunikačný softvér “backstage” a je autorom mnohých web stránok pre umelecké a kultúrne projekty. Od roku 2004 spravuje wiki internetový portál Monoskop, ktorého cieľom je dokumentácia mediálneho umenia v strednej a východnej Európe. Žije v Prahe a Bratislave.
   
  Kristina Foggensteiner Kristina Foggensteiner Študovala úžitkové umenie, samu seba chápe ako autodidakta, žije a pracuje od začiatku 90-tych rokov ako slobodná umelkyňa. Dôraz pri výtvarnej tvorbe kladie na malé surreálne inštalácie, k tomu je dôležité spomenúť dlhoročné skúsenosti preformatívnej umelkyne s kritickými a politickými obsahmi, ako aj improvizovaný spev. Bohatá je aj jej medzinárodná výstavná činnosť a početné vystúpenia, samostatné performances, či produkcia CD a jazzový spev.
   
  Gangart Gangart Okruh prác skupiny Gangart sa v posledných rokoch rozšíril od performatívnych a architektonicko-invenčných zásahov do urbánnych priestorov s dôrazom na povojnovú modernu až po rozšírené procesy rešeršov v oblastiach priestoru a spoločensko-politického jednania a koncept a kurátorstvo rozsiahlych výstav pre múzeá a iné inštitúcie. Gangart ako tím pôsobí v oblasti umenia, architektúry, filmu a hudby.
   
  Reni Hofmueller Reni Hofmüller Umelkyňa, hudobníčka, skladateľka, organizátorka a kurátorka. Pracuje na projektoch v oblasti koncertov, performance, videa, fotografie, inštalácií, internetu a počítačov vo všeobecnosti. Ako organizátorka sa venuje oblastiam experimentálneho umenia (Eva & Co., Die ESC), slobodného rádia (Radio Helsinki) a možnostiam prístupu umelcov k internetu (mur.at). Ako mediálna aktivistka sa zaujíma predovšetkým o modely svojpomocnej organizácie (DIY - Do it yourself, urob si sám).
   
  michael.gif Michael Mastrototaro Mediálny umelec. Vychádzajúc zo svojho rovnomenného románu založil Michael Mastrototaro (spolu so Sabine Maier) v roku 1999 umelecký label MACHFELD. Pracuje v oblasti literatúry, net.artu, krátkeho a experimentálneho filmu, streamingových projektov, interdisciplinárneho umenia, interaktívnych inštalácií ako radio art a umenie vo verejnom priestore. Výstavy a projekty realizoval v Afrike, Európe, strednej Amerike a USA.
   
  Reinhard Mayr Reinhard Mayr Získal obchodné vzdelanie, pracoval ako predajca fotografií, v rokoch 1982-1986 študoval fotografiu vo Viedni, od roku 1986 spolupracuje so skupinou GANGART (fotografia-film), v rokoch 1993-1998 učil na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (odbor scénografia a film, video a fotografia), od roku 2005 člen IMA (Inštitút pre mediálnu archeológiu), fotograf & kameraman vo Viedni, tvorca videí v oblasti umenia a dokumentu
   
  Ushi Reiter Ushi Reiter Študovala vizuálne médiá na Umeleckej Univerzite v Linzi. Ako umelkyňa pracuje na konceptuálnych ako aj performatívnych projektoch a scénach s použitím rôznych médií. Spolupracuje s rôznymi umelcami a skupinami od roku 1998. Ako organizátorka sa pohybuje v oblasti mediálnej a sieťovej kuktúry a od roku 2005 vedie iniciatívu servus.at - kunst & kultur im netz (umenie a kultúra v sieti).
   
  Elisabeth Schimana Elisabeth Schimana Pracuje ako no- vokalistka – performerka – skladateľka – rádio umelkyňa a manažérka v oblasti elektronického umenia. Zaoberá sa hlasom / telom / elektronikou, tvorbou rozhraní s induktívnymi technológiami. Dlhodobo spolupracuje s rádiom ORF Kunstradio a Theremincenter v Moskve. Hlavnú oblasť výskumu predstavuje oblasť žien, umenia a technológii, v roku 2005 založila IMA, Inštitút mediálnej archeológie.
   
  Eva Ursprung Eva Ursprung Venuje sa akcii, inštaláciám, objektom, umeniu vo verejnom priestore, sociálnej problematike, elektronike, videu, fotografii a zvukom. Je zakladateľkou Eva & Co, feministického kultúrneho časopisu a umeleckej skupiny (1982-1992), od roku 1993 prezidentka umeleckého združenia W.A.S. (Womyn´s Art Support), od roku 2004 členka ltnc (lady tigers night club), cestujúca po Dunaji, prepájačka, hudobníčka.
   
  Julia Zdarsky Julia Zdarsky starsky, xradz, nikto …Vizuálna umelkyňa od roku 1991, pionierka vizuálnej kultúry, spoluzakladateľka poool, equaleyes a vvmh. Jej prácu tvoria veľkoformátové projekcie, festivaly (netznetz. Festival der Netzkultur, Contact Europe, Big Brother Award, Ars Electronica, Medusa, poland), divadelné produkcie, eventy, živé vizuály : diaprojekcie a videoprojekcie , prednášky (Sehschule, Akademie der bildenden Künste, Stuttgart ).