• Deutsch

 • dejiny

  alter Streckenplan.jpgStreckenplan_Hainburg_Press.jpgBerg_Chronik2.jpgblick_grenze.jpgAupark_2w.jpgKopcany_1w.jpgPersonenbahnhof_1w.jpgUngartor_1w.jpg

  Pozitívne znamenie: príbeh železničného spojenia sa po 100 rokoch opakuje

  Prechod z 19. do 20. storočia – Európa sa rozpadá

  V rámci monarchie boli Hainburg a Bratislava susedné mestá so silným hospodárskym prepojením. V roku 1887 viedla železnica z viedenskej Východnej stanice cez Bruck do Hainburgu, tu bola konečná stanica. Krátko pred príchodom nového storočia existoval projekt bratislavskej železnice s novým spojením do Bratislavy. Výstavba trate z Hainburgu do Bratislavy sa však posunula o viac ako 15 rokov. Do prevádzky bola uvedená až v r. 1914, začiatkom prvej svetovej vojny.

  Prechod z 20. do 21. storočia – Európa sa zrastá

  Po páde železnej opony v roku 1989 sa opäť objavujú úvahy o znovuvytvorení priameho železničného spojenia medzi Hainburgom a Bratislavou. Dnes sa začína Hainburg a Bratislava čoraz viac prepájať hospodársky. Osobná doprava medzi oboma mestami je čoraz intenzívnejšia. Priame železničné spojenie ale stále čaká na realizáciu, tak ako pred 100 rokmi – teraz už spolu18 rokov.

  Pozitívne znamenie: príbeh sa opakuje

  Pri prechode z 19. do 20. storočia bola Európa a monarchia na ceste k rozpadu. Pri prechode z 20. do 21. storočia to vyzerá nádejne, Európa sa zrastá. Železničné spojenie ale na seba necháva čakať už viac ako 15 rokov, tak ako pred 100 rokmi.
  Zostáva dúfať, že raz sa tento podnet k realizácii železničného prepojenia uskutoční tak, ako to bolo pred 100 rokmi. Že 21. storočie nebude v znamení rozpadu, ale spojeniu pomôže napredujúce zbližovanie oboch susedných štátov.

  Karl Walek, Hainburg