• Deutsch

 • cestovný poriadok

  16 06 07 10:00 - 18:00
  Otvorenie trate
  8 staníc za 8 hodín

  s požiarníckym autom, kočom s koňmi, traktorom, minibusom
  s klobáskami, kávou a koláčmi, slovenskými a talianskymi špecialitami
  s príhovormi, čestnými delegáciami, spomienkami a hudbou z minulosti
  s umelcami, umelkyňami, zvukovými, fotografickými a svetelnými inštaláciami

  10:00
  � tartový výstrel vo všetkých ôsmich staniciach

  Hainburg Personenbahnhof | Nam. L’udovita � túra
  Slovenská delegácia štartuje na osobnej stanici v Hainburgu pod záštitou námestníčky primátora mesta Bratislava Anny Dyttertovej. Súčasne začne na nám. Ľ � túra v Bratislave rakúska delegácia pod záštitou Michaely Gansterer z rady spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.
  Približne o 12h sa obidve delegácie stretnú na bývalej stanici Berg.

  18 08 07 22:00
  mega/#:mini
  Au Café | Performance | Kristina Foggensteiner, Julia Zdarsky

  22 06 07 18:00
  Wolfsthal Villa Pannonica
  Vízia pre Twincity Región
  Prednáška a diskusia

  Prednášajúci: Dr. Thomas Oliva
  Predseda predstavenstva Priemyselného združenia pracovných skupín Viedeň a Dolné Rakúsko

  Región Twin City predstavuje srdce stredoeurópskeho regiónu a ponúka jedinečné perspektívy pre budúcnosť: nikde inde v Európe neležia dve hlavné mestá vzdialené od seba iba 50 kilometrov, nikde nie je k dispozícii tak veľa vysoko kvalifikovaných pracovníkov, investori sotva nájdu atraktívnejšie prostredie pre podnikanie. Aby bolo možné tento potenciál naplno využívať, chýba len potrebná infraštruktúra.

  29 06 07 19:00
  Hainburg, Wienertor múzeum
  Po stopách bratislavskej železnice a možnej budúcnosti
  Prednáška a diskusia s úvodným slovom Karla Waleka

  Prednášajúci: Dr. Gerhard Gürtlich
  Vedúci Sekcie IV železnice, lodná doprava a ochrana pri práci pri Ministerstve dopravy, inovácií a technológií (BMVIT).

  06 07 07 18:00
  CIKCAK centrum Petržalka
  Mosty a bariéry
  Prednáška a diskusia

  Prednášajúci: Mgr. Ladislav Snopko, riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky a Gerhard Schödinger, starosta obce Wolfsthal

  Perspektívy sociálnej infraštruktúry regiónu
  v spolupráci s Centrom komunitného rozvoja Petržalka

  ^