• Deutsch

 • mega/#:mini 18. 8. 22:00

  vorderansicht.jpgAucafe_Liget1.jpgau3w.jpgau2w.jpgAUcafew.jpgAUW.jpg

  Liget | Au Café | Performance
  Kristina Foggensteiner, Julia Zdarsky (A)

  Témou je každá forma prerušenia spojenia - nespojenie, nedostatok komunikácie, zabránený prístup, žiadne právomoci, žiadny tok informácií, žiadna príslušnosť. Obsah tvoria sociálne ako aj priestorové formy vyčlenenia. Performance pozostáva zo simulácie zmierenia, dosiahnutia inej reality. Veľkoformátové posunutie reality, budova sa stáva cudzou – mení sa na inú budovu, na tvár, telo…Človek-miesto-budova-človek, reč-budova-tón…
  Premena miest. Na druhom brehu (Korunovačný pahorok) sa nachádza nízkorozpočtový program, kombinácie slov, kusy viet, fotokópie obrazov, ktoré sčasti len tak ležia a sčasti tvoria plagáty. Tón vychádza z asi dvadsiatich rozpadnutých kazeťákov. Nóbl zariadené okolie, lacné, nízkorozpočtové inštalácie vo verejnom, prístupnom priestore.